CompárteloAwakening Insights 81-87

Myśli tworzą rzeczywistość i nasz zewnętrzny świat jest tylko odbiciem świata wewnętrznego.

Większość naszych codziennych myśli jest negatywna i się powtarza. Te myśli każdego dnia kształtują nasze przeznaczenie. Aby wieść szczęśliwe życie, trzeba nauczyć się traktować myśli w sposób neutralny, na przykład praktykując życie w teraźniejszości.

 Szczęście może być naturalnym wynikiem posiadania zdrowego, jasnego umysłu. Medytacja jest podstawą tej jasności.


Medytacja, joga i wizualizacja są pomocnymi narzędziami, jeśli chcesz uzyskać dobre samopoczucie. Techniki te umożliwiają rozwój, określanie precyzyjniejszych celów i czerpanie większej radości z życia.


No comments

Post a Comment

Would you like to share something with me?