CompárteloAustralia, Tasmania, On the way to Melbourne